مثالی از "اثر مرکب" نوشته دارن هاردی :

1 از شما خواسته می شود مسیری رو بر روی الوار طی کنید و 10 دلار دریافت کنید.   

حتی بدون دریافت مبلغ هم این کار را انجام می دهید.

2 از شما خواسته می شود همین مسیر  را در ارتفاعی چند متری طی نمایید. 

آیا این مبلغ برای انجام کار کافی است ؟

3 راه رفتن روی الوار در ارتفاع بین دو ساختمان 100 طبقه چطور ؟

چه مبلغی شما را ترغیب می نماید؟

4 فرض نمایید عزیزترین نفری که می شناسید در ساختمان روبرو دچار اتش سوزی شده است و تنها امکان نجات او گذر از الوار بین دو ساختمان و نجات اوست ...

در این هنگام شما بدون توجه به هرگونه خطری خود را به اتش می زنید تا او را نجات دهید


هاردی در ادامه از شما می خواهد

کاری را انجام بدهید که در هر شرایطی آن  را انجام می دهید.

و در صورت وجود هر شرایطی کارتان را پیگیری نمایید.

در نهایت این جمله از امام حسین ع 

زندگی چیزی جز باور اعتقاد ها و تمامی تلاش  برای محقق ساختن باورها نیست.


منبع : نوشته های یک اگزیستانسیالیست |اعتقاد
برچسب ها : انجام ,نجات ,ساختمان ,دهید ,الوار ,نمایید